Blog a správy

Cafe De Colombia

PRAVÁ KOLUMBIA

Pravou kolumbijskou kávou označujeme 100% Arabicu pestovanú v kávových oblastiach Kolumbie na úpätí Ánd vo výškach, ktoré môžu prekonať aj 2000 metrov nad morom. Špecifická chuť a vlastnosti kávy vychádzajú priamo z kombinácií faktorov, ktoré túto zónu ovplyvňujú.  Sú nimi zemepisná šírka a nadmorská výška, rôzne druhy pôdy a meniaca sa topografia zóny, botanický pôvod druhov a odrôd kávovníkov a tiež špecifická klíma, ktorá je vďaka meniacim sa studeným a teplým prúdom jedinečná na celom svete. Jas, priaznivé teploty v rozmedzí 18 – 23 °C, primerané množstvo a rozloženie zrážok počas celého roka a spoločenské a kultúrne praktiky, ktoré zahŕňajú procesy separovaného zberu a spracovania ovocia spoločne vedú k výrobe vynikajúcej kávy najvyššej kvality s relatívne vyššou aciditou, vyváženým telom a výraznou arómou.

UTZ

UTZ

UTZ je program udržateľnosti pre kávu, kakao a čaj, ktorý spolupracuje s existujúcimi značkami. Prostredníctvom tohto programu sú poľnohospodári školení, aby zlepšovali svoju produktivitu, kvalitu svojich výrobkov a efektívnosť, starali sa o ľudí a životné prostredie. Týmto spôsobom môžu produkovať väčšie objemy pri nižších nákladoch, čo sa premieta do zlepšenia životnej úrovne poľnohospodárskych komunít. Spotrebitelia si môžu vychutnať svoje obľúbené značky a zároveň prispieť k udržateľnosti sveta. (celý článok)