UTZ

Prečo existuje UTZ?

Dobrá káva, čaj alebo čokoláda už nie sú len vecou dobrej chuti, kvality a ceny. Spotrebitelia tiež žiadajú, aby boli vyrobené s ohľadom na ľudí a životné prostredie. Očakávajú, že výrobcovia budú schopní preukázať, že výroba je zodpovedná a to napríklad využívaním čisto prírodných hnojív a pesticídov. Taktiež pozerajú na to, či školopovinné detí poľnohospodárov chodia do škôl a bývajú v dôstojnom a zdravom prostredí. Žiadajú aby pestovatelia dostávali profesionálnu výučbu s prístupom k informáciám o trhu, aby im tak uľahčovali prácu so zákazníkmi.

Certifikačný systém UTZ umožňuje výrobcom preukázať, že fungujú zodpovedne v súlade s prísnymi sociálnymi a environmentálnymi normami. Vďaka spoločnosti UTZ dosahujú výrobcovia zodpovednú výrobu a majú možnosť spoľahlivo to preukázať svojim zákazníkom.

Prečo by sa mal výrobca kávy, kakaa alebo čaju pripojiť k UTZ?

Výrobcovia akejkoľvek veľkosti a pôvodu sa môžu s certifikáciou UTZ preukázať, že uplatňujú správne poľnohospodárske postupy, efektívne poľnohospodárstvo a zodpovednú výrobu. Program UTZ pomáha výrobcom stať sa profesionálnejšími a konkurencieschopnejšími pri výrobe a predaji svojich výrobkov. Poskytuje prístup k medzinárodnej sieti programov na podporu kupujúcich a rozvojových organizácií, ako aj technickú pomoc a poradenstvo s agronómami a terénnymi zástupcami UTZ. Okrem toho organizácia poskytuje výrobcom prístup na nové trhy, pretože výrobcovia a značky na celom svete čoraz viac požadujú výrobky s certifikátom UTZ.

Prečo sa kupujúci pripájajú k UTZ?

Program UTZ zabezpečuje, aby výrobky certifikované UTZ spĺňali kritériá efektívneho poľnohospodárstva a zodpovednej výroby trhovo orientovaným spôsobom. Nákupy kávy s certifikátom UTZ sa dajú sledovať v celom výrobnom reťazci. To umožňuje kupujúcim vedieť, odkiaľ pochádza ich káva a ako bola vyrobená.

UTZ umožňuje značkám splniť čoraz väčšie očakávania verejnosti v oblasti ochrany životného prostredia a spoločnosti, ktoré pôsobia na konkurenčných cenovo citlivých trhoch. Poskytuje nezávislý a dôveryhodný spôsob komunikácie so zainteresovanými stranami o nákupoch certifikovaných výrobkov.

Ako sa zlepšuje cena pre poľnohospodárov patriacich do programu UTZ?

Spoločnosť je presvedčená, že zvyšujúca sa udržateľnosť by mala tiež posilňovať nezávislosť poľnohospodárov. Z tohto dôvodu sa poľnohospodárom ponúka odborná príprava zameraná na profesionalizáciu ich poľnohospodárskych postupov a prevádzkového riadenia. Týmto spôsobom dokážu zlepšiť kvalitu svojich výrobkov a dokážu vyrobiť väčšie objemy pri nižších nákladoch. To zase umožňuje poľnohospodárom rokovať o lepších výrobkoch za lepšie ceny a zvýšiť ich životnú úroveň. Okrem toho poľnohospodári, ktorí pracujú s UTZ na svetovom trhu, dostávajú prémiu za svoje plodiny a za účasť na programe nemusia platiť.

Prečo existujú rôzne certifikačné programy?

Organizácie ako sú Fairtrade, Sieť trvalo udržateľného poľnohospodárstva (RAS), Rainforest Alliance a UTZ majú spoločný cieľ transformovať svetové výrobné systémy a hodnotové reťazce tak, aby boli udržateľnejšie. Ich záujmom je potreba transformovať poľnohospodárstvo. Zdieľajú presvedčenie, že dodržiavanie ekologických procesov pri výrobe a ich následná certifikácia, prispieva k takejto transformácii.